PAO2022 d

El Pla d’Accions 2022 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona vol consolidar els mercats de proximitat i recuperar el mercat britànic

Girona, 15 de desembre de 2021

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona presenta un pla d’accions i objectius 2022 consensuat amb el conjunt del sector turístic de la demarcació de Girona i flexible per adaptar-se a la conjuntura generada per la pandèmia. L’objectiu és seguir incidint en els mercats de proximitat i recuperar els mercats del Regne Unit, els països nòrdics, els països de l’Est i Rússia.

Les principals actuacions de 2022 inclouen: la creació de la nova web turística inspiradora de la destinació, la producció d’un audiovisual interactiu itinerant, l’organització de la jornada d’interclubs, la difusió de la campanya «From the World To Costa Brava Girona Pyrenees», la col·laboració en l’acció especial per al sector del càmping en el mercat alemany i la celebració de la 60a assemblea general de Medcruise i del workshop internacional Deluxe Travel Market, a la Costa Brava, entre d’altres.

 

Aquest migdia, al Palau de Congressos de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha presentat al sector turístic de la demarcació de Girona, de manera presencial i telemàtica, el balanç d’activitat de l’entitat en l’exercici 2021 i el Pla d’Accions i Objectius (PAO) 2022, focalitzat en la promoció de les destinacions i marques Costa Brava i Pirineu de Girona i en la consolidació i la recuperació dels mercats de proximitat i de mitjana distància.

L’acte ha comptat amb la participació de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Jaume Dulsat, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Jordi Masquef, vicepresident segon. A la presentació han assistit cent seixanta professionals i agents turístics del sector públic i privat de la demarcació.

Miquel Noguer ha transmès el missatge: «Estem reconstruint el turisme del país i, en conseqüència, el Pla d’Accions que presentem es fonamenta en el compromís per la sostenibilitat i el treball que s’està duent a terme per abastar els objectius de l’Agenda 2030, la digitalització, la identitat de marca i la cogovernança».

El PAO 2022 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona desenvoluparà un ampli conjunt d’accions de màrqueting, promoció, comercialització i comunicació, tant presencials com a distància, que s’aniran adaptant a l’evolució de la pandèmia i de la demanda.

L’àmbit d’actuació serà el mateix que el 2021: s’incidirà en els mercats de proximitat, com Catalunya, Madrid, el País Basc, Navarra, València, el sud de França i l’Île de France, i també en els mercats de proximitat planificada que arribin per carretera, com són Benelux, Alemanya, Suïssa, Itàlia i la resta de l’Estat espanyol i França. El 2022 es marca com a prioritat màxima recuperar el mercat del Regne Unit, i també restablir els mercats de mitjana distància europeus que necessiten desplaçar-se en avió, als quals se sumen els dels països de l’Est, Rússia i Israel. En la llarga distància, l’interès es fixa en els Estats Units i el Canadà.

La publicitat seguirà sent estratègica amb la campanya «Viu el doble» i diverses accions de street marketing programades, a més de nombroses accions directes dirigides a mercats d’intermediació, prescriptors i públic final.

Entre les principals actuacions programades per al 2022 hi ha la creació de la nova web turística inspiradora de la destinació, la producció d’un audiovisual interactiu itinerant genèric, l’organització de la jornada d’interclubs (el 25 de gener), la difusió de la campanya «From the World To Costa Brava Girona Pyrenees», la col·laboració en l’acció especial per al sector del càmping al mercat alemany, la celebració de la 60a assemblea general de Medcruise i del workshop internacional Deluxe Travel Market (ambdues a la Costa Brava), l’organització de la primera jornada del Som Benestar, la presentació del primer llibre electrònic amb Predif Els sentits de la descoberta per a tothom i la programació de trobades d’instagreens per a la divulgació de la sostenibilitat turística a la destinació, entre d’altres.

Jaume Dulsat, vicepresident primer, ha explicat aquests continguts i ha manifestat «el 2022 ha de ser l’any definitiu de conservar el client de proximitat, que ens ha descobert en els darrers temps, i, també de la recuperació dels mercats britànics, dels països de l’est i Rússia per a les nostres destinacions».

 

El balanç de l’activitat duta a terme pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona durant l’exercici 2021 s’ha focalitzat en la reactivació turística i el reposicionament de les destinacions i marques Costa Brava i Pirineu de Girona en el context de la post COVID-19. La valoració ha anat a càrrec de Jordi Masquef, vicepresident segon, que de manera gràfica ha presentat les xifres globals, entre les quals destaquen les 380 accions distribuïdes en nou mercats. Les accions s’han repartit en actuacions concretes com ara l’organització i la participació en vuitanta-quatre accions promocionals, l’assistència a quinze fires de turisme, la participació en trenta-sis workshops, la programació de cent setze viatges a la destinació per a agents de viatges, periodistes i creadors de contingut, l’organització de trenta-quatre sessions formatives dirigides a prop d’un miler de professionals i la planificació de diverses campanyes de publicitat i comunicació com són «Viu el doble» o «Deixa traça al Pirineu de Girona».

Així, durant l’exercici 2022, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona treballarà per desenvolupar productes turístics sostenibles, segurs i singulars per tal de seguir sent competitius, alhora que impulsarà les aliances i la cooperació pública i publicoprivada amb la finalitat d’enfortir la indústria turística com a motor econòmic de la demarcació de Girona.

Consulteu el PAO 2022.

NEWSLETTER