dav

El Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show genera un impacte econòmic de 2,7 milions d’euros a les comarques gironines

Girona, 12 de juliol de 2018

La segona edició del Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show té una afluència de 50.000 visitants, 5.230 participants i 190 expositors, amb la qual cosa creix i es consolida com l’esdeveniment més important del món del ciclisme al sud d’Europa, amb un impacte econòmic de 2,7 milions d’euros per a la demarcació de Girona.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha donat a conèixer l’estudi de l’impacte econòmic a les comarques gironines de la segona edició del Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show, que va tenir lloc el mes de juny passat a la ciutat de Girona, amb un retorn econòmic de 2.763.773 euros.

L’esdeveniment disposa d’un pressupost de 562.000 euros, dels quals 147.500 són aportats per administracions públiques gironines. Com a resultat d’aquesta inversió, s’ha generat un impacte econòmic de 18,73 euros d’inversió pública per cada euro invertit.

L’estudi analitza dades relatives als assistents, participants i expositors extraient informació de cada grup.

Pel que fa al públic final, l’esdeveniment va registrar 50.000 assistents, dels quals el 41 % eren de nacionalitat estrangera; el 18 %, de l’entorn directe, i el 41 %, locals. Els visitants són primordialment afeccionats a l’esport i hi han assistit acompanyats per la família o pels amics. Alhora, més de la meitat dels assistents de la darrera edició van participar-hi per primera vegada i coneixien l’esdeveniment a través de les xarxes socials i pel ressò de la primera edició. Pel que fa a les pernoctacions, un 20 % dels visitants va pernoctar a la destinació, amb una mitjana de 2,53 nits, la qual cosa ha suposat una despesa mitjana diària de 36,06 euros per persona.

Quant als 5.230 esportistes participants en les competicions i proves programades, el 66 % eren estrangers, el 30 % de l’entorn directe i el 4% locals. Els perfils dels participants provenen d’un entorn competitiu professional i són persones interessades en el món del ciclisme. La major part dels participants van viatjar acompanyats de la família o per amics, i més de la meitat ho van fer per primera vegada. Alhora, un 64 % dels participants va pernoctar a la destinació i es va allotjar una mitjana d’1,88 nits, amb una despesa mitjana diària de 54,7 euros per persona.

Finalment, s’ha estudiat el perfil dels 190 expositors, que van generar una despesa mitjana de 4.357 euros per expositor, i una despesa mitjana per persona de 47,41 euros. Així mateix, també es recull que el 74 % dels expositors van pernoctar a la destinació fent una mitjana de tres nits.

Així mateix, l’estudi avalua el grau de satisfacció (Net Promotore Store) dels més de 55.420 prescriptors disseminats arreu del món que potencialment divulgaran el Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show i la destinació que acull l’esdeveniment, Girona i la Costa Brava, amb un grau de satisfacció de 8,86 sobre 10 amb referència a l’esdeveniment, i un 9,12 sobre 10 referit a la demarcació de Girona.

Aquest estudi d’impacte econòmic ha estat encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona a l’empresa BM Consultors, que anteriorment va fer els estudis de l’impacte econòmic del MIC Football, el MIC Basketball i el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.

NEWSLETTER