El turisme de negocis té un impacte econòmic de 87 milions d’euros a la demarcació de Girona

Girona, 3 de febrer de 2015

El turisme de negocis ha tingut un impacte econòmic de 87,6 milions d’euros a la demarcació de Girona durant el 2014, segons l’estudi encarregat pel Costa Brava Girona Convention Bureau, que aplega el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i les tres cambres de comerç gironines, a l’Insetur i que s’ha presentat avui.

Durant l’any 2014 van tenir lloc a les comarques gironines un total 560 esdeveniments professionals, que van registrar 68.135 participants. Segons l’estudi, el potencial de creixement del turisme de negocis a la demarcació és “molt elevat”, i destaca com a factors positius l’entorn i el preu.

 

Dels 87.649.713,8 euros, 60.867.856,83 euros provenen de l’activitat directe i la resta, 26.781.857 euros, de la indirecta. La dada corresponent a l’impacte directe es divideix per mercats en funció de la procedència del participant. És a dir, 34 milions d’euros corresponen als participants d’àmbit català; 10,6 milions d’euros als procedents de l’Estat espanyol, i més de 16 milions d’euros són aportats pels assistents internacionals.

 

Quant a les dades quantitatives, l’estudi situa en 733,2 euros de mitjana la despesa realitzada per l’assistent en tres dies a la demarcació. La dada desvetlla un perfil de despesa inferior a la mitjana de les ciutats de l’Estat espanyol amb menys de 200.000 habitants. La quantitat aportada es distribueix en partides com ara inscripció a l’esdeveniment, allotjament, restauració,  transport, oci i compres.

 

Pel que fa al perfil de l’assistent, la franja d’edat es troba entre 35 i 54 anys. El 47 % procedeix de Catalunya, el 21 %, de l’Estat espanyol i el 32 %,  del mercat internacional (dada que posa de manifest l’esforç comercial realitzat pels agents del territori en l’àmbit internacional). La durada de la estada de l’assistent a la demarcació de Girona és de 3,15 dies, lleugerament superior a la mitjana catalana, situada en 3,06 dies, i molt clarament per sobre de la mitjana estatal, de 2,32 dies. El 80 % dels assistents s’allotgen en hotels de quatre estrelles, l’11 % en hotels de tres estrelles, un 3 % en allotjament extrahoteler.

 

Quant a la distribució territorial de l’activitat, el major volum d’esdeveniments realitzats es concentren a les comarques del Gironès –al Palau de Congressos de Girona- i del Baix Empordà –en hotels. Dels esdeveniments realitzats en hotels, el Baix Empordà continua destacant, seguit per l’Alt Empordà i la Selva. A la Garrotxa, el total d’esdeveniments realitzats recull actes celebrats en hotels, però sobretot en espais singulars. De les activitats complementàries que més realitzen els participants en el territori, predomina la visita a la ciutat de Girona, (49 %), seguida per un segon bloc encapçalat per activitats gastronòmiques (23 %), compres (17 %), cultura i oci (16 %), en un concepte més general.

 

Segons l’estudi, l’any 2014 la demarcació de Girona va acollir 560 esdeveniments que van registrar 68.135 participants. Per tipologia d’esdeveniments, el 60 % eren jornades, cursos o seminaris –que  normalment tenen un format menor-, el 20 %, convencions i incentius, i l’11 %, congressos.

El 73 % d’aquests esdeveniments van tenir lloc en hotels, per davant de palaus de congressos, universitat i espais singulars, i els establiments hotelers han estat el principal motor de l’activitat. Cal remarcar, també, que el 60 % del total dels participants van reunir-se en auditoris i palaus de congressos.

 

Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Cosa Brava Girona, manifesta que «no existia amb anterioritat cap treball que permetés conèixer l’oferta i la demanda d’aquest sector, i que quantifiqués econòmicament l’impacte que aquesta activitat empresarial genera a la demarcació de Girona, ara estimada en més 87 milions d’euros anuals». Ramos afegeix que aquest sector és altament rendible i desestacionalitzador, i que interessa a la destinació perquè té capacitat d’atraure un turisme d’alt poder adquisitiu.

 

 

 

L’estudi, que vol conèixer i radiografiar la situació actual del sector del turisme de negocis de la demarcació de Girona es va encarregar a fi de planificar les estratègies promocionals i comercials que impulsaran i posicionaran els diferents subsegments del turisme de negocis –congressos, convencions, reunions i esdeveniments- per mercats en els propers anys.

 

De les conclusions de l’estudi es desprèn que el turisme de negocis a les comarques de Girona té un marge de creixement potencial molt elevat, perquè actualment se situa entre l’1 % i el 2 % del turisme de negocis estatal, i, més encara si es considera el pes del turisme de la demarcació sobre el turisme estatal. El treball també aprecia que els factors de la competitivitat del turisme de negocis de la Costa Brava i el Pirineu de Girona són l’entorn i el preu, i que la destinació ha de trobar el seu nínxol d’especialització per abocar els recursos i esforços en la millora de l’oferta i la seva promoció i comercialització centrant-se en pocs mercats objectiu.

 

A l’estudi es menciona també el bon posicionament que té la destinació en esdeveniments de petit format i en l’àmbit internacional, i l’ampli marge de millora que té en el segment d’incentius.

 

Altres dades que aporta l’estudi fan referència al grau de satisfacció dels visitants respecte dels esdeveniments i la destinació, que se situa en un 4,32 sobre 5.

NEWSLETTER

NEWSLETTER