Girona Terra Memorial, un nou producte turístic cultural i sostenible a la demarcació de Girona

Girona, 13 de desembre de 2018

L’estudi «Girona Terra Memorial. Espais de memòria i turisme a les comarques gironines» tracta d’identificar, classificar, jerarquitzar i posar en valor el patrimoni memorial existent a les comarques gironines per tal de posicionar-lo com una oferta de referència dins el turisme cultural de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona.

Una trentena d’espais integren la xarxa d’espais de memòria a les comarques gironines, encapçalada pel MUME. L’inventari inclou llocs de pas, masies, castells, municipis, refugis, búnquers, camps d’aviació, cementiris i escoles, entre d’altres, principalment de la franja fronterera.

La publicació presenta propostes de millora, com la reactivació del Memorial Democràtic, la creació d’un relat turistitzat, la creació d’una marca, materials documentals i de difusió, la millora del posicionament i una gestió integral del turisme de memòria.

Avui, a la Universitat de Girona s’ha presentat la publicació «Girona Terra Memorial. Espais de memòria i turisme a les comarques gironines» davant d’una vintena de persones de l’àmbit acadèmic, estudiants i premsa. La presentació ha estat a càrrec de Quim Majó, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Lluís Mundet, coordinador del Màster en Turisme Cultural de la Facultat de Turisme, Jaume Marín, director de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i dels autors de la publicació, David González i Ferran Riera.

La publicació és el resultat del premi de recerca i investigació turística Yvette Barbaza de l’any 2016, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. El document té 182 pàgines d’extensió i compta amb nombroses imatges, taules de síntesi, gràfics i mapes.

L’objectiu general del treball de recerca és identificar, classificar, jerarquitzar i posar en valor el patrimoni memorial existent a les comarques gironines. El turista de memòria, més enllà de l’evident interès en el passat, cerca quelcom que va més enllà del coneixement i l’aprenentatge, cerca les eines que l’ajudin a comprendre el seu present per afrontar el seu futur.

El treball, realitzat pels investigadors David González i Ferran Riera, es va portar a terme durant el 2017 i l’estructura en la qual es presenta és de format clàssic de recerca. El primer capítol és el d’introducció al treball i al seu background; el segon capítol compleix la funció de marc teòric; presenta part de la història recent del país i del món a partir d’aquells fets tràgics que han acabat donant forma a les diferents memòries traumàtiques susceptibles de ser patrimonialitzades: la Guerra Civil espanyola, l’Holocaust i les dues guerres mundials. El tercer capítol està íntegrament dedicat al turisme de memòria: concepte, orígens, el model francès i la creació del Memorial Democràtic a Catalunya. El quart capítol s’endinsa en el projecte de reivindicació del turisme de memòria a Girona. Es presenta una diagnosi del model gironí i es proposen un seguit d’actuacions concretes que, en relació amb tres línies d’actuació, facilitin l’execució d’iniciatives reals per posar en valor el patrimoni memorial gironí. El cinquè capítol correspon a les conclusions del treball i posa en relació els objectius de la recerca amb els resultats.

L’estudi «Girona Terra Memorial. Espais de memòria i turisme a les comarques gironines» defineix el turisme de memòria com a “pràctica turística desenvolupada al voltant d’aquells espais de memòria posats en valor, de forma individual o com a part d’un tot, que es fa servir com eines de difusió didàctica per tal de transmetre un missatge amb rerefons ètic” (González Vázquez). Com a pràctica turística, d’una banda afavoreix el desenvolupament territorial, no només des del punt de vista econòmic sinó també identitari. I, d’altra banda, amb el foment d’estratègies de reivindicació de tipus didàctic, promou la difusió de valors lligats a ideals universals com el civisme, la pau o els drets humans.

La publicació reconeix la tasca realitzada pel Memorial Democràtic, creat el 2007. Aquesta institució serà, des d’aleshores, l’encarregada de la recuperació, commemoració i foment de la democràtica a Catalunya durant el període de lluites democràtiques comprés entre 1931 i 1980. A àmbit català s’identifiquen inicialment més de 80 espais classificats: espais de la Segona República, espais de la Guerra Civil, espais de frontera i exili, i espais de lluita antifranquista i recuperació democràtica. A l’àmbit gironí s’identifiquen una trentena d’espais de la memòria, encapçalats pel MUME (Museu Memorial de l’Exili), a la Jonquera, i llocs de pas, masies, castells, municipis transfronterers, refugis, búnquers, camps d’aviació, cementiris i escoles, entre d’altres.

El treball, després d’identificar i classificar els espais de memòria de la demarcació de Girona, presenta una diagnosi que facilita el plantejament de futures línies d’actuació, entre les quals hi ha la creació d’un relat neutre políticament i, per tant, més accessible i sostenible, a fi de turistitzar el patrimoni memorial; la creació d’una marca, materials –dossiers, guies, mapes, rutes, senyalització i productes per a la difusió, una aplicació específica, marxandatge–; la millora del posicionament i la gestió integral del turisme de memòria.

L’estudi conclou que a les comarques gironines, tal com a la resta del país, els espais de memòria suposen un atractiu amb potencial en tant que són valorats i desperten un relatiu interès social. Les terres gironines disposen en bona mesura dels serveis necessaris i d’una oferta diversificada d’elements patrimonials destinats a la pràctica del turisme cultural. I, tal com s’exposa en l’obra, posar en valor el turisme de memòria a Catalunya vol dir posar en valor la memòria democràtica del país.

Durant la presentació, el degà de la Facultat de Turisme, el doctor Joaquim Majó, ha comentat «el premi de recerca Yvette Barbaza té gran valor per l’academicisme perquè permet vincular la investigació amb la gestió aplicada de projectes». Per la seva banda, el doctor Lluís Mundet ha apuntat que des d’aquest curs s’incorporen continguts de turisme de memòria al màster en Turisme Cultural que s’imparteix a la Universitat de Girona.

Jaume Marín, director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, manifesta que «des de 2014 el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, a través del Club de Màrqueting Cultura i Identitat, incorpora els escenaris de la memòria de la demarcació en l’oferta cultural turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i la divulga a través del web oficial, el catàleg de Cultura i Identitat, el fullet Experiències Culturals, la campanya Som Cultura i el blog SomCultura». Marín afegeix que «el turisme de memòria ens permet donar valor turístic a llocs on no n’hi havia, així com posar en valor les nostres marques consolidades amb nous recursos i productes de qualitat, sostenibles i ètics».

Finalment, els autors del treball, David González i Ferran Riera, han exposat els continguts del projecte i han incidit en «la factibilitat d’implementar les propostes del projecte si les administracions, els agents del territori i la societat té voluntat».

Cliqueu a l’enllaç per accedir a l’estudi: Girona Terra Memorial.