placa

Norbert Bes nou director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Girona, 14 de febrer de 2020

El Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, òrgan de govern de l’entitat de promoció turística de la Diputació de Girona, presidit per Miquel Noguer i Planas, es va reunir ahir dijous, 13 de febrer, a les 16 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Banyoles, en sessió ordinària i també per aprovar la proposta d’incorporació de Norbert Bes i Ginesta com a nou director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

La proposta i aprovació es va fonamentar en l’acta emesa pel grup d’experts assessors del concurs per proveir el lloc de treball de gerent / director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona del dia 29 de gener de 2020, en què es detallaven els candidats que, un cop fetes les entrevistes, es consideraven aptes i idonis i que, per tant, assolien el perfil professional que es demanava.

Així, en un punt que va arribar amb posterioritat a l’ordre del dia de la sessió d’ahir del Consell d’Administració, es va aprovar nomenar Norbert Bes i Ginesta director del Patronat de Turisme Cosa Brava Girona. Aquest nomenament s’instrumenta i es formalitza per mitjà del contracte corresponent i a l’empara de les vigents normes reguladores de les relacions laborals de caràcter especial del personal d’alta direcció.

Norbert Bes i Ginesta (Girona, 1968) és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Ciències Polítiques i de l’Administració, i Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya. Disposa de dos postgraus en Administració local i en contractació pública, i d’un màster universitari sobre la mediterrània antiga, a més de diversos cursos de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, de la Federació de Municipis de Catalunya i d’altres ens relacionats amb el dret administratiu local.

Bes actualment és funcionari d’Administració local i secretari general a l’Ajuntament de Banyoles des del 2016. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit del servei públic, havent treballat per a diversos ajuntaments, com ara el de Girona, la Roca del Vallès, Caldes de Malavella o Llagostera, a la Diputació de Girona i a la Delegació del Govern de la Generalitat davant de la Unió Europea.

Pel que fa al coneixement d’idiomes, Bes acredita un domini del català, el castellà, el francès, l’anglès, l’alemany, l’italià i el rus.

En el decurs de la sessió ordinària del Consell d’Administració del Patronat de Turisme es van tractar també qüestions relatives a l’estat d’execució del Pla d’Actuacions 2020.

NEWSLETTER