Nova presidència del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per al període 2023-2027

Girona, 1 de setembre de 2023

A finals de juliol, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona presenta la nova presidència de l’entitat per als pròxims quatre anys en el marc de l’aprovació del cartipàs de la Diputació de Girona.

La presidència del màxim organisme de promoció turística de la demarcació de Girona per al període 2023-2027 està formada per Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Jordi Masquef i Creus, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Joan Plana i Sagué, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Finalment, Norbert Bes i Ginesta seguirà a la direcció de l’entitat.

NEWSLETTER