Comarqueting(2)

Quatre operadors turístics internacionals promocionen la Costa Brava entre els seus clients europeus

Girona, 29 de juny de 2022

FTI Voyages de França, TUI Belgium de Bèlgica, DER Touristik d’Alemanya i Jet2holidays de Regne Unit difonen campanyes de posicionament de marca i de comercialització de la destinació Costa Brava durant els mesos de maig, juny i juliol mitjançant accions adreçades a les agències de viatges minoristes de cada país i també mitjançant accions publicitàries en línia adreçades als clients potencials.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona destina 43.300 euros a la campanya de comàrqueting per a l’estiu.

Amb motiu de la crisi global generada per la pandèmia, els sectors de les agències de viatges i dels operadors turístics s’han vist greument afectats en el desenvolupament de la seva activitat. Dos anys després, i en línia amb la reactivació de la indústria turística, els viatges organitzats es van recuperant lentament i els principals operadors turístics internacionals reprenen la promoció i la comercialització de destinacions, productes i serveis turístics en destinacions segures.

Seguint el Pla d’Accions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona per a aquest exercici, es planifica i es desenvolupa una campanya específica per a l’estiu a fi d’incidir en el sector de les operadores turístiques internacionals que més volum de viatges porten a les destinacions gironines dels quatre mercats que hi són cabdals: FTI Voyages de França, TUI Belgium de Bèlgica, DER Touristik d’Alemanya i Jet2holidays de Regne Unit.

La campanya se centra a concretar actuacions de posicionament de la marca Costa Brava i de potenciació de les vendes de productes i serveis turístics a la destinació gironina mitjançant, d’una part, la xarxa d’agències minoristes de què disposa cada operador al país d’origen, bàners en portals web, promoció en butlletins i revistes professionals, i també, d’altra part, actuacions adreçades als clients potencials mitjançant els canals socials i els portals web oficials.

El president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, destaca: «El sector dels operadors turístics és un sector estratègic per a la destinació i un dels que ha tingut una recuperació més lenta. D’aquí la importància de reprendre accions de comàrqueting que ens ajudin a promoure les reserves de vacances a la nostra destinació».

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona destina 43.300 euros a la campanya de comàrqueting per a operadors turístics internacionals i es desplega de manera específica segons el mercat, la durada i l’estratègia establerta durant l’estiu. Aquesta acció té per objectiu complementar i fer créixer les reserves en els establiments i empreses de la demarcació de Girona que treballen amb els operadors i les agències de viatges internacionals.

NEWSLETTER